Functie Naam e-mail  Telefoon
Voorzitter Henrique Banjaktoetoer voorzitter@ah78.nl
Penningmeester Gerd-Jan van Dalen penningmeester@ah78.nl
Secretaris Chris Tamaela info@ah78.nl
Wedstrijdsecretaris John van der Meulen wedstrijdsecretaris@ah78.nl 06 31951655
Website Rob Markesteijn webmaster@ah78.nl