Beste leden van sc AH ’78,

Namens het Bestuur willen wij jullie bij deze uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 17 november 2017, aanvang: 20:00 uur, locatie: Clubhuis sc AH ’78.

Deze jaarvergadering zal in het teken staan van de verkiezing van de nieuwe voorzitter. Zoals jullie ongetwijfeld al weten draagt het bestuur Henrique Banjaktutur voor als kandidaat voor het voorzitterschap.
De mogelijkheid bestaat om naast Henrique nog andere kandidaten voor te dragen voor het voorzitterschap. Dat kan schriftelijk door vóór 1 november 2017 een mail te sturen aan:

de voorzitter middels voorzitter@ah78.nl of aan de secretaris middels info@ah78.nl.

Vervolgens zal aan jullie officieel het voltallige nieuwe bestuur worden voorgesteld en geïnstalleerd. Ook zal officieel afscheid worden genomen van de reeds afgetreden en nog aftredende bestuursleden.
Het bestuur verwacht een grote opkomst van de leden en verheugt zich op een goede en open discussie.

Mochten jullie vragen hebben omtrent kandidatuurschap, schroom niet om de leden van het bestuur hierover aan te spreken of te contacten.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

James Pesiwarissa
Voorzitter sc AH ’78