Jawel, het nieuwe seizoen staat voor de deur dit houdt daarmee automatisch in dat ook het “nieuwe” bardienst rooster weer van kracht zal gaan. Een ieder weet ondertussen dat we een kleine vereniging zijn en we “alles” voor en met elkaar doen, dus ook het draaien van een bardienstje hoort daarbij.

Kijk in onderstaand schema wanneer het jouw “beurt” is en noteer deze datum in je agenda!

Klik hier voor het bardienst rooster voor seizoen 2019/2010.