De Algemene Ledenvergadering (ALV) die normaliter rond deze tijd van het jaar plaatsvindt wordt uitgesteld tot nader bericht. Dit als gevolg van de beperkingen in het kader van de corona-maatregelen, die het onmogelijk maken om met een grote groep bij elkaar te komen.

Er is nog geen datum vastgesteld voor de ALV. Het bestuur zal, rekening houdend met de corona-maatregelen, een keuze maken voor een haalbare datum en deze zo snel mogelijk communiceren naar alle leden. Het heeft vooralsnog de voorkeur om de ALV fysiek plaats te laten vinden, maar als dit niet op afzienbare termijn mogelijk blijkt zal er ook worden gekeken naar (digitale) alternatieven.

Tenslotte willen wij benadrukken dat we het sportieve en sociale contact op onze club missen, maar drukken we een ieder op het hart om zich aan de regels en adviezen te houden.

Het bestuur.