De huidige corona-regels vanuit de overheid raken iedereen. De lockdown en de avondklok hebben grote gevolgen voor ons sociale leven, maar ook voor een ieders financiën. Zo liggen alle activiteiten (en daarmee inkomsten) bij onze club al geruime tijd stil. Veel van de kosten van onze club lopen gewoon door, terwijl de inkomsten (op de contributie na) tot een nulpunt zijn gedaald.

Desondanks willen wij als club de mogelijkheid bieden aan onze leden om de contributie over de afgelopen twee maanden terug te krijgen. Een grotere teruggave zou financieel onverantwoord zijn voor de club, maar we hopen met deze mogelijkheid een kleine handreiking te doen naar de leden die het financieel moeilijk hebben. Wij zouden het zeer op prijs stellen als er geen gebruik zou worden gemaakt van de geboden regeling, maar begrijpen het uiteraard ook als leden dit wel doen.

Indien je gebruik wilt maken van de teruggave dien je uiterlijk 12 februari, om 23.59 uur je naam en rekeningnummer te mailen naar penningmeester@ah78.nl, met in het onderwerp van de mail ‘Teruggave contributie’.

Het bestuur.