Tot grote onsteltenis ontvingen wij het droevige bericht dat Alex Visser, op veel te jonge leeftijd, geheel onverwachts uit ons midden is weggenomen.
Wij zijn geschokt en sprakeloos en wensen familie vrienden en nabestaanden heel veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Er is een gedenkplaats voor Alex geopend, hier kunt u een condoleance, een reactie, maar ook een herinnering plaatsen:
Via deze link kunt op de gedenkplaats uw bericht achterlaten.
Foto’s en verhalen zijn welkom.

Het bestuur.