Tot onze grote ontsteltenis en droefheid is, veel te vroeg en geheel onverwacht Youssouf Bouali overleden.
Youssouf was een graag gezien persoon bij AH ’78 en droeg de club altijd een warm hart toe.
In zijn periode als assistent trainer (2013/2014) wist hij onder Bertus van Effrink altijd voor een positieve noot te zorgen.
Hopelijk heeft een ieder veel steun en troost aan de mooie herinneringen.
Wij wensen nabestaanden dan ook alle kracht en sterkte toe in deze moeilijke periode.


sc AH ’78