Privacyverklaring S.C. A.H.’78

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels General Data Protection Regulation of GDPR) is de nieuwe Europese privacywetgeving die op 25 mei 2018 definitief van kracht is geworden. De AVG vervangt de verouderde Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en heeft als doel persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de gehele EU gelijk te trekken.

Bij onze vereniging S.C. A.H.’78 zetten wij ons in voor de bescherming van jouw privacy. Wij willen dat je op de hoogte bent van hoe wij gegevens over jou verzamelen, gebruiken, delen en bewaren, en de keuzes die hierin tot jouw beschikking staan.

Deze Privacyverklaring bevat antwoorden op de onderstaande vragen:

  • Op welke gegevens is deze Online Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij gegevens die wij van jou ontvangen kunnen verzamelen, gebruiken, delen en bewaren. We verzamelen jouw persoonsgegevens wanneer je:

  • Lid van onze vereniging wordt
  • Deelneemt aan de club van 100
  • Een financiële verplichting aangaat (sponsoring)
  • Welke gegevens verzamelen wij en hoe verzamelen wij die?

Wij verzamelen NAW gegevens als naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum van onze leden. Indien de contributie via automatische incasso wordt verzorgd, hebben wij ook bankgegevens in ons bezit.

  • Hoe gebruiken wij de gegevens die wij over jou verzamelen?

Wij gebruiken de gegevens enkel voor doeleinden waarvoor deze benodigd zijn. Denk aan bankgegevens voor het verwerken van een incasso voor de contributie. Andere zaken zijn het registreren van nieuwe leden in Sportlink.

  • Hoe delen wij jouw gegevens?
  1. Wij delen enkel informatie met de partijen die deze informatie hebben voor het verwerken. Denk aan de KNVB of de bank voor incasso’s.  Uiteraard verkopen of verhuren we persoonlijke en individuele informatie nooit aan derden.
  • Hoe beschermen en bewaren wij jouw gegevens?

Alle gegevens staan op computers waarbij altijd minimaal een wachtwoord vereist is. Dit geldt tevens voor de smartphones waarmee persoonsgegevens, of documenten die persoonsgegevens kunnen bevatten, kunnen worden gedeeld. Documentatie welke deze gegevens bevat zijn te allen tijde opgeborgen in ruimtes achter slot en grendel.

  • Wat zijn jouw keuzes en rechten?

Ook jij als lid krijgt nog meer zeggenschap over jouw persoonsgegevens en wat daarmee gebeurt. Je kunt je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Sterker nog, je mag jouw toestemming om gegevens te verwerken niet alleen intrekken, maar ook gebruikmaken van het recht om vergeten te worden bij alle organisaties die hun gegevens hebben ontvangen via onze vereniging. Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben.

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring of hoe er met jouw gegevens omgegaan wordt, kun je contact met het bestuur opnemen via info@ah78.nl.

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We zullen je, afhankelijk van het soort wijziging, hierover informeren. Het is raadzaam dat je de actuele versie hier controleert. Als wij wijzigingen in deze verklaring aanbrengen, zullen wij de “Ingangsdatum” bovenaan deze Privacyverklaring bijwerken.